Veterinär

Som mina så kallade "husveterinärer" vid lättare skador och vaccinationer så använder jag veterinärerna i Ekby utanför Mariestad. Vid allvarligare skador så anlitar jag Husaby hästklinik utanför Götene.